Історія коледжу

Краматорський машинобудівний технікум засновано у вересні 1937 року, що було пов’язано з періодом індустріалізації в СРСР, зокрема розвитком важкого машинобудування.

Перший курс технікуму здійснював навчання за трьома спеціальностями:

– “Холодна обробка металів різанням” ( три навчальні групи),
– “Ливарне виробництво” (одна група),
– “Ковальсько-пресове виробництво” (одна група).

На другому році роботи технікум отримав нове приміщення, в якому розташовується і зараз.

Перший випуск спеціалістів кількістю 46 осіб, які одержали кваліфікацію техніка-технолога, був здійснений у червні 1941 року. Багато випускників, які були направлені на роботу на підприємства міста, брали участь в їхній евакуації, працювали в тилу на потреби фронту, воювали на фронтах ІІ світової війни.

 Сам технікум в жовтні 1941 року був евакуйований в м. Орськ, де продовжувалася робота з підготовки спеціалістів. На його базі згодом був заснований Орський машинобудівний технікум.

Після визволення Краматорська від німецько-фашистських загарбників у вересні 1943 року почалась відбудова промислових підприємств і одночасно машинобудівного технікуму. Силами будівельного цеху НКМЗ було відбудовано декілька кімнат та приміщень, де зараз розташовується Краматорський міський військовий комісаріат.

Директор технікуму М.Г. Борзий паралельно вів роботу з підбору кадрів і пошуку колишніх студентів та прийому нового набору на перший курс.

З колишніх студентів, що не завершили навчання було сформовано 2 групи за спеціальностями “Обробка металів різанням” (8 чоловік), “Ливарне виробництво” (9 чоловік).

До осені 1944 року вступила в дію після відбудови частина основного приміщення технікуму. Перший повоєнний випуск у кількості 17 чоловік відбувся восени 1945 року.

В 1952 році після відбудови всього навчального корпусу технікум здійснював підготовку спеціалістів для підприємств важкої промисловості за денною та заочною формами навчання за 8 спеціальностями з щорічним випуском 200-300 чоловік.

Протягом багатьох років технікум був одним з найбільших навчальних закладів галузі, а його випускники завжди користувались великим попитом на підприємствах і відповідали найвищим вимогам підготовки спеціалістів.

Викладацький колектив технікуму складався з висококваліфікованих спеціалістів, заслуги яких були відзначені на найвищому державному рівні -орденами і медалями СРСР.

В січні 1966 р. після розформування Раднаргоспів технікум переходить в підпорядкування Міністерства важкого машинобудування СРСР.

З 1984 року він розпочав підготовку спеціалістів з нових перспективних спеціальностей: “Експлуатація і наладка верстатів з програмним управлінням”, “ Експлуатація і наладка промислових роботів” із спеціалізацією: “Технологія обробки деталей на верстатах з програмним управлінням”, “Технологія обробки металів різанням в автоматизованому виробництві”, “Устрій і наладка верстатів з програмним управлінням”, “Наладка і експлуатація автоматизованого виробництва”.

В 1987 році технікум було нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

Наступним етапом в історії машинобудівного технікуму стало перетворення його в машинобудівний коледж на основі Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 01.03.90 року № 306, наказу Міністерства важкого машинобудування від 07.06.91 р. № 148 в числі 105 технікумів України. Метою даного перетворення були вимоги часу щодо збільшення навчальних закладів, створення ступеневої системи підготовки кадрів та скорочення терміну навчання за рахунок впровадження єдиних навчальних планів. Так, з спеціальності “Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”, за погодженими з Краматорським індустріальним інститутом навчальними планами, технікум почав готувати техніків-технологів з поглибленою фундаментальною та професійною підготовкою із строком навчання 5 років.

В жовтні 1991 року з утворенням незалежної держави України, коледж був переданий в підпорядкування Міністерства освіти України.

У зв’язку з вимогами часу у коледжі були відкриті нові спеціальності:

– 1992 р. – “Економіка підприємства”,
– 1997 р. – “Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування”,
– 1998 р. – “Правознавство”, “Фінанси”,
– 1999 р. – “Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”, “Діловодство”.
– 2007 р –“Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень”.

Згідно з Наказом Президента України від 12.09.95 року № 832/95 “Про основні напрями вищої освіти в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.97 року № 526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів”, Наказу Міністерства освіти України від 20.06.97 року № 218 “Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти” навчальні заклади I-II рівнів акредитації стали структурними підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які проводять освітню діяльність, пов’язану із отриманням певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямках підготовки або за кількома спорідненими спеціальностями, а також мають відповідний рівень кадрового і матеріального забезпечення.

В 1996 році 24 випускника машинобудівного коледжу без вступних іспитів були зараховані на третій курс Краматорського індустріального інституту, а з вересня 1997 року коледж став структурним підрозділом Донбаської державної машинобудівної академії (колишній індустріальний інститут).

Машинобудівний коледж ДДМА є одним з навчальних закладів подібного профілю у центральному та східному регіонах Донецької області. Дані райони характеризуються насиченістю промислових підприємств, зокрема, підприємствами машинобудівного комплексу. Це, насамперед, ПАТ “Старокраматорський машинобудівний завод”, ПАТ “Новокраматорський машинобудівний завод”, ПАТ “Енергомашспецсталь”, ПАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування”.

Наступність поколінь, сплав досвіду і молодості зростили в стінах навчального закладу тисячі чудових людей, у їхньому числі понад 100 докторів наук. Випускниками коледжу були керівники багатьох підприємств м. Краматорська та інших міст.

В 2008 році Трудовий колектив Машинобудівного коледжу ДДМА було нагороджено Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

В 2011 році Машинобудівний коледж ДДМА став лауреатом Всеукраїнської громадської акції «Флагмани освіти і науки України», за підсумками якої навчальний заклад внесено до довідково-іміджевого видання – книги «Флагмани освіти і науки України». Педагогічний колектив коледжу нагороджений Дипломом «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» і символом освіти і науки – кришталевою совою.

 

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...