Фестиваль педагогічної майстерності «Я роблю це так…»

Педагогічна майстерність – це вияв високого рівня педагогічної діяльності, який грунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді.

20 листопада педагоги Машинобудівного коледжу ДДМА зібрались для того, щоб поділитися цим досвідом.

Викладачі різних дисциплін розповіли про форми та методи навчання, які застосовують під час проведення занять, а саме – квест-технології, інтерактивні вправи, дидактичні ігри; про активізацію пізнавальної активності студентів у позаурочний час; про чинники, що впливають на успішність.

Від того, наскільки високим є рівень професійної майстерності педагога, залежить кінцевий результат навчального процесу.

Саме через викладача, його педагогічну майстерність молоде покоління виявляє, реконструює та інтерпретує особливості сучасних технологій, дивиться більш глибоко й уважно на сучасне виробництво, розуміє складні проблеми сьогодення.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...