Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Термін навчання
за денною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців

 


Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Кваліфікація:
бухгалтер
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
вищих навчальних закладах (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
бухгалтер;
касир;
експерт;
ревізор;
аудитор;
Диплом
державного зразка

Перелік основних навчальних дисциплін

 

 • Фінансовий облік
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Казначейська справа
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Господарське право
 • Управлінський облік
 • Статистика підприємства
 • Ціноутворення
 • Бухгалтерська звітність підприємства

 


Коротко про спеціальність

Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи, що включає складання кошторисів, аналіз витрат, аудиторські перевірки, розрахунок і оцінку активів та всіх видів податків. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різноманітних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу». Під час навчання за даною спеціальністю Ви оволодієте знаннями і навичками для прийняття будь-яких управлінських рішень. Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Опановуючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, які необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині. Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин. Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку, аналізу і аудиту завжди високий.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...