Рейтингові списки вступників

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти на денну форму навчання (9кл.)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (основна, небюджетна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія (основна, небюджетна)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (основна, небюджетна)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (11кл.)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на денну форму навчання (ОКР КР)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання (11кл.)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на заочну форму навчання (ОКР КР)

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на заочну форму навчання (ОКР МС)

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...