Рейтингові списки вступників

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти на денну форму навчання (9кл.)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (основна, небюджетна)

071 Облік і оподаткування (основна)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (основна, небюджетна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (основна, небюджетна)

121 Інженерія програмного забезпечення (основна, небюджетна)

122 Комп’ютерні науки (основна)

УВАГА!

Рейтингові списки осіб, які вступають на інженерно-технічні спеціальності представлені без додаткового балу за успішне закінчення підготовчих курсів. Список осіб, яким додається додатковий бал наведений нижче

131 Прикладна механіка (основна, небюджетна)

133 Галузеве машинобудування (основна, небюджетна)

136 Металургія (основна, небюджетна)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (основна, небюджетна)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (основна, небюджетна)

Список осіб, яким додається додатковий бал

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (11кл.)

УВАГА!

У зв`язку з помилками під час автоматичного формування списків в ЄДЕБО в списках прізвища, ім`я та по батькові деяких абітурієнтів зазначено в цифровому вигляді!

649-5199273 – Сараєв Данило Андрійович

649-5233036 – Балюк Олександр Сергійович

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (основна, небюджетна)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на денну форму навчання (ОКР КР)

УВАГА!

У зв`язку з помилками під час автоматичного формування списків в ЄДЕБО в списках прізвища, ім`я та по батькові деяких абітурієнтів зазначено в цифровому вигляді!

649-3789761 – Корпусов Володимир Вікторович

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

121 Інженерія програмного забезпечення

 

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання (11кл.)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на заочну форму навчання (ОКР КР)

Рейтингові списки вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на заочну форму навчання (ОКР МС)

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...