Рейтингові списки вступників

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Списки рекомендованих до зарахування вступників, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти на денну форму навчання (9кл.)

Списки рекомендованих до зарахування вступників, які вступають до коледжу на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (11кл.)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення (небюджетна)

122 Комп’ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

Списки рекомендованих до зарахування вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на денну форму навчання (ОКР КР)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Списки рекомендованих до зарахування вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник на заочну форму навчання (ОКР КР)

Списки рекомендованих до зарахування вступників, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на заочну форму навчання (ОКР МС)

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...