Підручники в електронному вигляді

Шановні студенти!

Ви маєте змогу працювати з підручниками в електронному вигляді на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Для цього  необхідно виконати низку завдань:

  1. Набрати https://imzo.gov.ua
  2. Розділ «Підручники» знайти  запис   «Електронні версії підручників для учнів 10-11…-х класів»
  3. Покроково звертатися до кожного підручника. Бажаємо успіху!

№№

Автор,назва підручника

1

Борзенко О. І.

       Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 класу закл. заг. серед. освіти / О.І. Борзенко, О. В. Лобусова.— Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ISBN УДК [821.161.2:37.016](075.3

2

Шевчук С. В.

Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів  загальної середньої освіти/ Шевчук С. В. — К.; Ірпінь : Перун, 2018 — 288с.: іл.

ISBN 978-966-569-325-3 УДК

ISBN 978-966-569-325-3

3

Авраменко О.

Українська мова (рівень стандарту) : підручн. для 10 класу закл. загальн. середн. освіти. / Олександр Авраменко. — К. :Грамота, 2018.

ISBN

4

Нелін Є.П.  Геометрія (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [Є.П.Нелін]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ISBN УДК [37.016:514](075.3)

5

Нелін Є. П.  Алгебра і початки аналізу (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [Є.П.Нелін]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ISBN УДК [37.016:512](075.3)

6

 Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика (рівень стандар-ту)» підручник для 10 (11) класу закладів за-гальної середньої освіти

7

Л. М. Масол

Мистецтво «Мистецтво (рівень стандарту, про-фільний рівень)» підручник для 10 (11) класу за-кладів загальної середньої освіти.-Київ:

Видавничий дім «Освіта», 2018

8

Правознавство (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. М. Лук’янчиков, Д. О. Новіков, К. Ю. Карелов, В. Т. Машика. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — іл. ISBN УДК [37.016:340](075.3)

9

Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко  Громадянська освіта ( рівень стандарту).  Інтегрований курс : Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.- Київ: Оріон, 2018

10

Т.Л. Сірик, С.В. Сірик Англійська мова (6 рік навчання,рівень стандарту) Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

11

Морська Л. І. Англійська мова (10-й рік навчан-ня, профільний рівень) (English (Year 10): під-

підручник для 10 класу закладів загальної се-редньої освіти. — Тернопіль: Астон, 2018. — 280 c. : іл.

12

Гарасимів І. М. Захист Вітчизни: підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіт. Рівень стандарту. / Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. — Тернопіль : Видавництво «Астон», 2018. — 296 с.: іл. ISBN      УДК 355.244.2(075)

13

Лелека В. М. З38 Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / В. М. Лелека, А. М. Бахтін, Е. В. Винограденко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ISBN УДК [37.035.7:355.415.6](075.3)

14

Ярошенко О. Г.  Хімія: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 000 с. : іл. ISBN 000-000-0000-00-0. УДК 54(075.3)

15

Савчин М. М. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / М. М. Савчин. — К. : Грамота, 2018. — с. : іл.

16

Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колек- тиву під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. : іл., фот. ISBN УДК [37.016:53](075.3)

17

Масляк П. О. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська. — К. : Грамота, 2018.

18

Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. Громадянська освіта (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [Т.В. Бакка,  Л.В. Марголіна,  Т.В . Мелещенко].— Київ: Вид-во «Оріон», 2018.

19

Ладиченко Т. В.  Всесвітня історія (рівень стандарту):  підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / [ Т. В.  Ладиченко].—  Київ, 2018.

20

Власов  В. С., Кульчицький  С. В. Історія України (профільний рівень):  підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти /  [В. С. Власов, С. В. Кульчицький].—   Київ: Вид-во «Літера ЛТД», 2018.

21

Зарубіжна література(рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. Закл./ Ковбасенко ю. І.

22

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. /  Ісаєва О.О. ,Клименко Ж. В.

23

Біологія і екологія ( рівень стандарту) : підручник для 10 кл. / Остапченко Л. І.

 

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...