Поповнення бібліотечного фонду

Шановні студенти та викладачі! Фонд нашої бібліотеки поповнився новими виданнями:

Технічне креслення та комп’ютерна графіка: навчальний посібник /П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, П.А.Базишин, Н.О.Мацу –ра.- К.: Кондор-Видавництво, 2017.-234с.                                                                 

Викладені основні вимоги до виконання креслень, а саме : проекційного, машинобудівного, складального; розглянуто деталювання складального креслення. Окремими розділами подано використання ком’ютерної графіки для створення креслень. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується необхідними ілюстраціями, які використовуються під час виконання та оформлення креслень.

Рекомендований для учнів та викладачів креслення професійно-технічних навчальних закладів.

Дичковський М.Г.Технологічна оснастка. Курс лекцій: навчальний посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2011.- 324с.

Курс лекцій з технологічної оснастки відповідає програмі дисципліни «Технологічна оснастка». Курс складається із 16 лекцій і розрахований на вивчення дисципліни протягом одного семестру.

Для студентів машинобудівних спеціальностей технічних вищих закладів освіти. Може бути використаний у технікумах та коледжах.

Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.Технологія машинобудування. Збірник лабораторних робіт: навчальний посібник.- К.: Кондор – Видавництво, 2013.- 352с.

Рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Техноло-гічні основи машинобудування», «Теоретичні основи машинобудування» та «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для студентів.

Мета збірника лабораторних робіт – допомогти студентам глибше засво-їти згадані курси. Викладається основна теоретична інформація, методика проведення робіт, опис необхідного обладнання,інструменту,пристосувань, інформація до складання звіту, а також питання до самостійної підготовки, рекомендована література та деякі довідкові дані.

Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 лист. 2016 р.- К.: Паливода А.В., 2016. – 120 с.

У Кодексі станом на 2 листопада 2016 року подаються останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 року.

Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. та ін. Деталі машин. Практикум.: навчальний посібник /Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук, В.О.Байбула, М.М.Толстушко.-К.: Кондор,2009. – 278с.

Практикум складається з трьох розділів: «Механічні передачі», «Деталі та вузли, що обслуговують передачі» та «З’єднання деталей машин». У кожному розділі виконана велика кількість прикладів розв’язування задач,а також запропоновані завдання з багатоваріативними даними для індивідуального виконання.

Посібник призначений для студентів машинобудівних та механічних спеціальностей.

Хмеленко О.С. Нарисна геометрія: підручник.-  К.:Кондор, 2008.- 440 с.

Матеріал підручника викладений в розширеному обсязі й охоплює інформацію по утворенню проекцій, виконанню проекцій точок, прямих, площин, поверхонь та їх взаємного розташування, – як елементів-визначників технічного виробу.

У підручнику показано нарисну геометрію як основу побудови зображень на машинобудівних кресленнях.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...