Обсяги державного замовлення

ОБСЯГИ
державного замовлення

на підготовку фахівців з вищої освіти у 2019 році

(зі змінами 01 серпня 2019 року)

Код Назва Обсяги прийому
Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітня програма “Діловодство”
  Всього 0 5
  на основі базової загальної середньої освіти    
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 0 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма “Фінанси і кредит”
  Всього 10 2
  на основі базової загальної середньої освіти 10  
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник”   2
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма “Розробка програмного забезпечення”
  Всього 35 2
  на основі базової загальної середньої освіти 25  
  на основі повної загальної середньої освіти 5  
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 5 2
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”
  Всього 20 0
  на основі базової загальної середньої освіти 20  
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник”    
131 Прикладна механіка
Освітня програма “Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування”
  Всього 0 10
  на основі базової загальної середньої освіти    
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник”   10
133 Галузеве машинобудування
Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”
  Всього 32 31
  на основі базової загальної середньої освіти 23  
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 9 31
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”
  Всього 32 9
  на основі базової загальної середньої освіти 32  
  на основі повної загальної середньої освіти    
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник”   9
       
ВСЬОГО: 129 59
  на основі базової загальної середньої освіти 110 0
  на основі повної загальної середньої освіти 5 0
  на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 14 59

 

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...