Навчально-методичне забезпечення – Інженерія програмного забезпечення

Дисципліни:

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань
Соціологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Математичний аналіз
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Теорія ймовірностей та математична статистика
Фізика
Дискретна математика
Диференціальні рівняння
Чисельні методи
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Основи програмної інженерії
Основи програмування та алгоритмічні мови
Об'єктно-орієнтоване програмування
Інструментальні засоби візуального програмування
Алгоритми та структури даних
Бази даних
Конструювання програмного забезпечення
Архітектура комп'ютера
Операційні системи
Проектний практикум
Організація комп'ютерних мереж
Людино-машинний інтерфейс
Охорона праці
Математичні методи дослідження операцій
Економіка та основи ІТ-бізнесу
WEB-технології та WEB-дизайн
Технології захисту інформації
Тестування програмних систем і комплексів
Інтегровані системи управління
Комп'ютерна графіка
Інформаційне право
Основи патентознавства
Тестові редактори та табличні процесори
Вступ до спеціальності
Єдина система програмної документації
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...