Навчально-методичне забезпечення – Облік і оподаткування

Дисципліни:

Основи філософських знань
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Правознавство
Історія України
Соціологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Вища математика
Інформатика і комп’ютерна техніка
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Екологія
Безпека життєдіяльності
Фінансовий облік

  • Конспект лекцій
  • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
  • Методичні рекомендації для самостійної роботи
  • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Інформаційні системи і технології в обліку
Облік і звітність у бюджетних установах

  • Конспект лекцій
  • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
  • Методичні рекомендації для самостійної роботи
  • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Контроль і ревізія
Податкова система

Казначейська справа
Фінанси
Гроші та кредит
Охорона праці
Господарське право
Основи діловодства
Національна економіка
Основи менеджменту та маркетингу
Управлінський облік
Статистика підприємства
Ціноутворення
Бухгалтерська звітність підприємства
Методичне забезпечення державного екзамену
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...