Навчально-методичне забезпечення – Металургія

Дисципліни:

Основи правознавства

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Культурологія

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Іноземна мова (за професіональним спрямуванням)

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Фізична хімія

 

Інформатика та обчислювальна техніка
Інженерна графіка

Технічна механіка
Електротехніка
Технологія металів
Основи металознавства

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Основи стандартизації, метрології та сертифікації

Безпека життєдіяльності
Основи екології

Фізична хімія та аналітичний контроль
Основи автоматизації виробництва
Охорона праці

 

Печі і сушарки ливарного виробництва
Електроустаткування ливарних цехів

Обладнання ливарних цехів
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів
Економіка, організація та планування виробництва
Трудове право
Система конструкторської документації України
Основи комп'ютерного проектування технологічних процесів
Комп'ютерна графіка
Основи діловодства
Вступ до спеціальності
Теорія і технологія металургійного виробництва
Технологія ливарної форми
Металургія благородних металів та технологія художнього литва
Методи аналізу і контролю матеріалів металургійного виробництва
Термічна обробка металів
Основи металургійної теплотехніки
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...