Навчально-методичне забезпечення – Металургія

Дисципліни:

Історія України
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Соціологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Культурологія
Українська мова (за професіональним спрямуванням)
Іноземна мова (за професіональним спрямуванням)
Вища математика
Фізика
Фізична хімія
Інформатика та обчислювальна техніка
Інженерна графіка
Технічна механіка
Електротехніка
Технологія металів
Основи металознавства
Основи стандартизації, метрології та сертифікації
Безпека життєдіяльності
Основи екології
Фізична хімія та аналітичний контроль
Основи автоматизації виробництва
Охорона праці
Печі і сушарки ливарного виробництва
Електроустаткування ливарних цехів
Обладнання ливарних цехів
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів
Економіка, організація та планування виробництва
Основи підприємництва і управлінської діяльності
Трудове право
Система конструкторської документації України
Основи комп'ютерного проектування технологічних процесів
Комп'ютерна графіка
Основи діловодства
Вступ до спеціальності
Теорія і технологія металургійного виробництва
Технологія ливарної форми
Металургія благородних металів та технологія художнього литва
Методи аналізу і контролю матеріалів металургійного виробництва
Термічна обробка металів
Основи металургійної теплотехніки
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...