Навчально-методичне забезпечення – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дисципліни:

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Основи правознавства

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Культурологія

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Інженерна та комп’ютерна графіка

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Вища математика

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Комп’ютерна техніка та програмування
Теоретичні основи електротехніки

Основи екології

Конструкційні та електротехнічні матеріали

Технічна механіка

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Безпека життєдіяльності
Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
Налагодження електроустаткування
Електропостачання підприємств і цивільних споруд
Енергозбереження
Надійність електроприводів
Системи керування електроприводами
Основи електропривода
Основи проектування та конструювання електроустановок
Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
Охорона праці

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Електробезпека
Електричні вимірювання

Електричні машини
Трудове право
Основи діловодства
Система конструкторської документації України

Електричні апарати
Перетворювальна техніка
Автоматизовані електроприводи
Електроустаткування металорізальних верстатів
Релейних захист
Основи мікропроцесорної схемотехніки
Проектування систем автоматизації
Вступ до спеціальності
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...