Навчально-методичне забезпечення – Галузеве машинобудування

Дисципліни:

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Основи філософських знань
Економічна теорія
Основи правознавства
Соціологія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вища математики
Фізика
Хімія
Технологія конструкційних матеріалів
Загальна електротехніка з основами електроніки
Інформатика і обчислювальна техніка
Технічна механіка
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Основи управління виробництвом та менеджмент
Екологія
Основи обробки матеріалів та інструмент
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Технологія машинобудування
Технологічне оснащення
Системи ЧПК в механообробці
Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК
Економіка, організація і планування виробництва
Безпека життєдіяльності
Охорона праці
Трудове право
Основи діловодства
Система конструкторської документації України
Комп'ютерна графіка
Вступ до спеціальності
Системи автоматизованого проектування технчної документацї
Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні
Гідравлічні та пневматичні приводи технологічного устаткування
Лабораторний практикум з професійних дисциплін
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...