Навчально-методичне забезпечення – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Основи філософських знань
Соціологія
Основи правознавства
Економічна теорія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вища математика
Теоретичні основи електротехніки
Основи екології
Комп'ютерна графіка
Інженерна графіка
Інженерна механіка
Фізика
Основи електроніки і мікросхемотехніки
Безпека життєдіяльності
Теорія ймовірності і математична статистика
Вступ до фаху
Спеціальні розділи математики
Основи метрології та стандартизації
Технічні засоби ІС
Експлуатація технічних засобів ІС
Основи алгоритмізації та програмування
Програмне забезпечення ІС
Комп'ютерні мережі
Мікропроцесорні пристрої
Основи підприємства, менеджменту та маркетингу
Економіка та організація виробництва
Основи охорони праці
Політологія
Система конструкторської документації України
Інформатика і комп'ютерна техніка
Основи діловодства
Деталі машин
Електробезпека
Операційні системи
Об'єктно-орієнтоване програмування
Проектування систем баз даних
Проектування інтегрованих інформаційних систем
Комп'ютерно-інтегровані технології
Інформаційне право
Інтегровані системи управління
Web-технології та Web-дизайн
Методичне забезпечення державного екзамену
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...