«Молодь. Закон. Відповідальність»

У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім державам святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну декларацію прав людини.

В рамках тижня права 6.12.2017 року в читальній залі бібліотеки машинобу-дівного коледжу було проведено юридичний компас «Молодь. Закон. Відпо-відальність» .

Викладач права Михайлова Т.В.  акцентувала увагу присутніх на необхідності знань законів з тим  , щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов’язки,не порушуючи прав і законних інтересів інших.

Учасники заходу, імітуючи мікрофон називали причини скоєння правопору-шень, а також мали можливість висловити свою думку про кримінальне по-карання і обґрунтувати свою позицію.

Студенти 403 і 206-Б груп прийняли участь в « Мозковій атаці», де аналізу-вавли конкретні ситуації і давали  їм правову оцінку .

Найбільш активними були студенти 403 групи  Кружилін І., Сушильніков О., Вакуленко Б., Любко І. Серед студентів 206-Б – Вовченко І. та Моруженю Є.

Працівники бібліотеки оформили книжкову виставку «10 грудня – Міжнародний день прав людини».

6 грудня  в групі 106-ІПЗ-17 було проведено бібліотечний урок за темою «Інформаційна культура особистості».

Під час заходу виявилося, що студентам складно орієнтуватися у великому потоці інформації, аналізувати і відокремлювати головне. Приємно, що вони усвідомлюють важливість самоосвіти і читання для подальшого життя.

Студенти прослухали огляд сучасної художньої літератури із фонду бібліотеки коледжу і розповіли про свої улюблені книги.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...