Ліцензія та сертифікати

Ліцензія

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Сертифікати про акредитацію

Спеціальності за переліком 2007 року

5.02010501 “Діловодство”

5.03050201 “Інформаційна діяльність підприємства”

5.03050801 “Фінанси і кредит”

5.03050802 “Оціночна діяльність”

5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”

5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”

5.05020205 “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”

5.05040201 “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів”

5.05050201 “Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування”

5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”

5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

 
Спеціальності за переліком 2015 року

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

071 “Облік і оподаткування”

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

121 “Інженерія програмного забезпечення”

122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

122 “Комп’ютерні науки”

 

131 “Прикладна механіка”

133 “Галузеве машинобудування”

136 “Металургія”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...