Ліцензія та сертифікати

Ліцензія

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

Сертифікати про акредитацію

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

071 “Облік і оподаткування”

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

121 “Інженерія програмного забезпечення”

122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

122 “Комп’ютерні науки”

 

131 “Прикладна механіка”

133 “Галузеве машинобудування”

136 “Металургія”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...