Бібліотека – Накращі бібліотеки України

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ДНТБ України)

 

Це всеукраїнська бібліотека загально-державного значення, входить до біб-ліотечної системи України та системи науково-технічної інформації Мініс-терства освіти і науки України.

На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформа-ційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.

Враховуючи важливість для суспільства бібліотечно-інформаційних ресурсів, які накопичувались протягом десятиліть, високі показники роботи, що вико-нується фахівцями бібліотеки, а також активну та професійну науково-мето-дичну діяльність в системі бібліотек України та мережі науково-технічних бібліотек ДНТБ України включено до переліку установ, закладів та органі-зацій культури, які мають особливу громадську значущість.

ДНТБ України — одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації. В ньому представлені: найбільший фонд патентних документів в Україні, унікальні фонди промислової та нормативно-технічної документації, дисертацій, звітів про НДДКР, депонованих наукових робіт, фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних видань науково-технічного спрямування.

Заснування ДНТБ України та всі подальші роки її функціонування тісно пов’язані зі створенням і розвитком науково-технічного й промислового потенціалу держави. Діяльність бібліотеки спрямо- вана на вирішення проблемних питань економіки, науки, виробництва, бізнесу й освіти. Вимоги економічної ситуації у Правобережній Україні, поява національних виробничих кадрів, потреба у наближенні літературно-документальної бази до наукових установ і промислових підприємств визначили появу в березні 1935 р. територіальної ба- гатогалузевої технічної бібліотеки УРСР – Київської філії Державної наукової бібліотеки (далі – ДНБ) Наркомважпрому СРСР. Розвиток Київської філії, найпотужнішої зі створених у 30-х рр. ХХ ст. філій ДНБ, відбувався особливо інтенсивно. Під час Другої світової війни бібліотечний фонд було знищено, будівлю зруйновано. Восени 1945 р. при комбі- наті Українвугілля розпочалось відновлення бібліотеки. Статус державної бібліотека отримала 6 червня 1960 р., сучасну назву – в 1992 р. Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України).

ДНТБ України постійно бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з різними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі.

Познайомитись з усіма електронними ресурсами бібліотеки та провести пошук в електронних каталогах можна на web-сайті у розділі “Електронні ресурси” http://gntb.gov.ua/

 

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...