Машиностроительный колледж ДГМА г. Краматорск, Донецкая обл, ул. Большая Садовая, 99
Новости
9/11/2013

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 Оновлено 22.02.2017


Спеціальність 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань02 - Культура і мистецтво

       Кожен із нас щоденно постає перед необхідністю виконувати різні ролі у професійно-діловому середовищі: ми влаштовуємося на роботу, спілкуємося зі службовцями з найрізноманітніших питань, укладаємо угоди, навчаємо дітей за контрактами, засвідчуємо у нотаріуса довіреності, декларуємо в податковій інспекції свої прибутки. Як не розгубитися в купі паперів, як правильно скласти потрібний документ, як влучно дібрати слово чи вислів, нарешті, як швидко знайти правило, за яким пишеться потрібне слово? Найважливішу інформацію про складання й оформлення різних типів документів ви можете отримати, навчаючись на спеціальності.

         У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази.

         Підбором інформації, обробкою й оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівці – знавці  інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

         Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • спеціаліст - документознавець;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника;
 • інформаційний аналітик;
 • менеджер зі зв’язків із громадськістю (паблік рілейшнз);
 • секретар – адміністративний;
 • керівник інформаційної служби;
 • інспектор відділу кадрів;
 • архіваріус, завідувач архіва, завідувач канцелярії.

         Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • відділи інформації комерційних та державних установ;
 • відділи реклами та PR;
 • інформаційно-аналітичні центри;
 • органи державного управління;
 • консалтингові центри.
 • архіви;
 • відділи кадрів;
 • канцелярії.

 


 

 

 Назва дисципліни

 

Навчально-методичне забезпечення

 

Історія України

 

 

Навчальна програма

Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Культурологія

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи філософських знань

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Економічні теорії        

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Культурологія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи правознавства

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Соціологія

 

 

           

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)      

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Безпека життєдіяльності

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Вища математика

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи екології

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Обчислювальна техніка та програмування

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Організаційна техніка

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Економіка планування та організація діяльності підприємства

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Комп’ютерна графіка

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Діловодство

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Основи менеджменту та маркетингу

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Спеціальні системи документування

 

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Документознавство

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Інформаційне забезпечення управління

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Інформаційні системи і мережі

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Системи управління базами даних

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Стилістика ділового мовлення

та редагування

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Професійна етика

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Архівознавство

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Охорона праці

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Психологія ділового спілкування

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Практикум з комп’ютерного діловодства      

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Трудове право

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Патентознавство

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Управління персоналом

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи електронного документообігу

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

 

Вступ до спеціальності

Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

 

 

9/11/2013

Фінанси, банківська справа та страхування

 Оновлено 20.02.2017

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій.
Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу у таких напрямках економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління, займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.
Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки: акціонерні товариства,  комерційні банки, підприємства різних форм власності, страхові компанії, органи державного управління, державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, КРУ), посередницькі підприємства, біржі, інвестиційні компанії, консалтингові організації.
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть обіймати престижні високооплачувані посади:

 • фінансовий аналітик;
 • фінансовий менеджер;
 • аналітик з оцінки вартості бізнесу;
 • агент страховий;
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • інспектор-ревізор;
 • молодший державний інспектор;
 • інспектор з інвентаризації.

 

 

 


 

Назва дисципліни

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Основи філософських знань

 

Навчальна програма

Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Правознавство

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Історія України

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Соціологія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Культурологія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Політична економія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Вища математика

 

           

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Інформатика і комп’ютерна техніка

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Економіка підприємства

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Фінанси підприємства

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Бухгалтерський облік

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Статистика

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Екологія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Безпека життєдіяльності

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Банківські операції

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Податкова система

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Фінанси

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

            Методичне забезпечення курсового проектування

 

Гроші та кредит

 

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Бюджетна система

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Казначейська справа

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Страхові послуги

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Охорона праці

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Фінансове право

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи діловодства

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Економічний аналіз

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Національна економіка

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Основи менеджменту та маркетингу

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Контроль і ревізія

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

Вступ до спеціальності

 

            Навчальна програма

            Робоча програма

            Конспект лекцій

            Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт

            Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

            Методичні рекомендації для самостійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/04/2015

Фінансова звітність

Кошторис на 2016 рік

Штатний розпис на 2016 рік (з 1 січня 2016 року)

Штатний розпис на 2016 рік (з 1 грудня 2016 року)

Звіт про використання та надходження коштів за 2016 рік

15/02/2017

День спеціальностей 08.02.2017 та 09.02.2017

День спеціальностей 08.02.2017 та 09.02.2017

08.02.2017 та 09.02.2017 року у Машинобудівному коледжі Донбаської державної машинобудівної академії  відбувся День спеціальностей для випускників шкіл міста Краматорська та всіх бажаючих.

Захід відвідало 402 особи: з них 8 клас – 13 осіб, 9 клас – 315 осіб, 10 клас – 26 осіб , 11клас – 48 осіб.

Присутні ознайомилися зі спеціальностями коледжу,  основними Положеннями умов прийому, переглянули відеопрезентацію навчального закладу та концерт художньої самодіяльності.

Викладачами МК ДДМА були проведені екскурсії  навчальними аудиторіями, під час яких присутні ознайомилися з  матеріально-технічною базою  коледжу,  перевагами  навчання у коледжі, високим рівнем якості освіти.

МК ДДМА – провідний навчальний заклад Донбаського регіону та України чекає на Вас!

9/02/2017

Графік роботи Консультаційного центру

Графік  роботи Консультаційного центру

з питань вступної кампанії 2017

Дата

Час

Каб.

Провідний спеціаліст зі спеціальності

Спеціальності

11.02.17

9 - 13

209

Чміль Євгенія Валеріївна

Комп`ютерні науки та інформаційні технології;

Інженерія програмного забезпечення;

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології;

18.02.17

9 - 13

209

Чернявська Ольга Миколаївна,

Коваленко Антон Валентинович

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Галузеве машинобудування; Прикладна механіка;

25.02.17

9 - 13

209

Бондаренко Олена Леонідівна

Фінанси, банківська справа та страхування;

Облік і оподаткування;

Підприємництво,торгівля та біржова діяльність;

04.03.17

9 - 13

209

Хорошайло Віктор Петрович,

Пасько Марина Миколаївна

Прикладна механіка;  Металургія; Галузеве машинобудування;

11.03.17

9 - 13

209

Оліфіровська Тетяна Сергіївна

Комп`ютерні науки та інформаційні технології;

Інженерія програмного забезпечення;

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології;

18.03.17

9 - 13

209

Чернікова Любов Анатоліївна

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

25.03.17

9 - 13

209

Лебедєва Світлана Володимирівна,

Вергейчикова Світлана Вікторівна

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

Фінанси, банківська справа та страхування; 

Облік і оподаткування;

Підприємництво,торгівля та біржова діяльність;

01.04.17

9 - 13

209

Боброва Тетяна Андріївна

Фінанси, банківська справа та страхування;  

Облік і оподаткування;

Підприємництво,торгівля та біржова діяльність;

08.04.17

9 - 13

209

Чміль Євгенія Валеріївна,

Ульченко Вікторія Анатоліївна

Комп`ютерні науки та інформаційні технології;

Інженерія програмного забезпечення;

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

29.04.17

9 - 13

209

Лихманюк Валерій Афанасійович,

Шевченко Олена Валеріївна

Прикладна механіка;   Металургія;  

Галузеве машинобудування;

06.05.17

9 - 13

209

Оліфіровська Тетяна Сергіївна,

Чернявська Ольга Миколаївна

Комп`ютерні науки та інформаційні технології;

Інженерія програмного забезпечення;

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

13.05.17

9 - 13

209

Показаньєва Світлана Леонідівна,

Штирова Ольга Романівна

Прикладна механіка;    Металургія;   

 Галузеве машинобудування;

20.05.17

9 - 13

209

Рубанова Світлана Яківна,

Лебедєва Світлана Володимирівна

Фінанси, банківська справа та страхування;

 Облік і оподаткування;

Підприємництво,торгівля та біржова діяльність;

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

24/01/2017

Звіт директора за 2016 рік

Звіт директора Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії
Макухи Олексія Миколайовича за 2016 рік

17/01/2017

Курси

Оголошення

1 лютого 2017 року

в Машинобудівному коледжі

Донбаської державної машинобудівної академії

починають свою роботу

3-х місячні підготовчі курси

           на умовах самофінансування для всіх спеціальностей

за денною формою навчання

Організаційні збори відбудуться

31  січня 2017 року

(вівторок)

                     База коледжу – 15:30 (ауд.204)

 База ДДМА- 15:30 (II корпус ДДМА)

      На базі 9 класів здійснюється підготовка випускників до складання вступних екзаменів.

           На базі 11 класів здійснюється підготовка випускників   для проходження зовнішнього  незалежного оцінювання,

 складання вступних екзаменів.

Паралельно працюватимуть підготовчі курси  з

окремих предметів:

українська мова, українська мова та література,

математика, історія України, фізика.

При собі мати: 2 фото 3х4 (кольорових), документ, що посвідчує особу-паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, та ідентифікаційний номер.


 

1 лютого 2017 року

в Машинобудівному коледжі

Донбаської державної машинобудівної академії

починають свою роботу

3-х місячні підготовчі курси

           на умовах самофінансування для всіх спеціальностей

за очно-заочною та дистанційною

формами навчання

Організаційні збори відбудуться

4 лютого 2017 року

(субота)

о 9:00

в актовій залі

     На базі 9 класів здійснюється підготовка випускників до складання вступних екзаменів.

           На базі 11 класів здійснюється підготовка випускників   для проходження зовнішнього  незалежного оцінювання,

складання вступних екзаменів.

Паралельно працюватимуть підготовчі курси  з

окремих предметів:

українська мова, українська мова та література,

математика, історія України,фізика.

При собі мати: 2 фото 3х4 (кольорових), документ, що посвідчує особу-паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, та ідентифікаційний номер.

 

З питань звертатися за телефонами:

(0626)41-35-11, (099)149-30-11

Е-mail: сollege_mkdgma@ukr.net, САЙТ: www. mkdgma.org.ua

       Транспортна доступність / проїзд до навчального закладу/

 Від автовокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №9, №21, №31, №10 або тролейбус маршруту №6.

 Від залізничного вокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №3, №4, №6, №19, №25 до зупинки «Коледж»

Приймальна комісія

17/01/2017

ЗБОРИ ДЛЯ БАТЬКІВ АБІТУРІЄНТІВ 2017 РОКУ

ОГОЛОШЕННЯ

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДОНБАСЬКОЇДЕРЖАВНОЇ

МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

(МК ДДМА)

4лютого 2017року

(субота)

о10:00

в актовій залі

ПРОВОДИТЬ

ЗБОРИ ДЛЯ БАТЬКІВ АБІТУРІЄНТІВ 2017 РОКУ

Реєстрація розпочнеться о 9:00

            Під час проведення зборів виознайомитесь зі специфікою спеціальностей, основними Положеннями правил прийому, умовами навчання в коледжітазможете отримати відповідіна запитання, які вас цікавлять.

До уваги батьків!

У лютому з 9:00 до 13:00 (щосуботи, ІІ поверх, каб. 209) починає роботу  Консультаційний центр з питань вступної кампанії 2017 року.

 

З питань звертатися за телефонами: (0626)41-35-11, (099)149-30-11

Е-mail: сollege_mkdgma@ukr.net, САЙТ: www. mkdgma.org.ua

Наша адреса: м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99

Транспортна доступність / проїзд до навчального закладу/

Від автовокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №9, №21, №31, №10 або тролейбус маршруту №6.

Від залізничного вокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №3, №4, №6, №19, №25 до зупинки «Коледж»

Запрошуємо Вас відвідати провіднийнавчальний закладнашого регіону!

Машинобудівний коледж чекаєна Вас! 

             Приймальна комісія

17/01/2017

ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2017 РОКУ

ОГОЛОШЕННЯ

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДОНБАСЬКОЇДЕРЖАВНОЇ

 МАШИНОБУДІВНОЇ  АКАДЕМІЇ

8 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

(середа)

о 13:30

в актовій залі

проводить

ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 ЗОШ № 1,6,11,13,17,18,20,21,23,26,28,30,31,32,33, ЗСШІ № 10,18

(для випускників 9-х,11-х класів шкіл, училищ, ліцеїв  

м. Краматорськ )

 

         Під час проведення зустрічіви ознайомитесьзі спеціальностями, основними Положеннями правил прийому, умовами навчання в коледжі та зможете отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять.

Для учнів будуть організованіекскурсії до комп’ютерних класів, лабораторій, аудиторій, читальної  та спортивної залів, концерт художньоїсамодіяльності студентів, перегляд відеофільмів.

 

До уваги батьків!

У лютому з 9:00 до 13:00 (щосуботи, ІІ поверх, каб. 209) починає роботу  Консультаційний центр з питань вступної кампанії 2017 року.

 


 МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДОНБАСЬКОЇДЕРЖАВНОЇ

 МАШИНОБУДІВНОЇ  АКАДЕМІЇ

 9 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

(четвер)

о 13:30

в актовій залі

проводить

ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 ЗОШ № 2,3,4,5,8,9,10,12,15,16,19,22,24,25,35,КУГ

 (для випускників 9-х,11-х класів шкіл, училищ, ліцеїв

  м. Краматорськ )

         Під час проведення зустрічіви ознайомитесьзі спеціальностями, основними Положеннями правил прийому, умовами навчання в коледжі та зможете отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять.

Для учнів будуть організованіекскурсії до комп’ютерних класів, лабораторій, аудиторій, читальної  та спортивної залів, концерт художньоїсамодіяльності студентів, перегляд відеофільмів.

 

До уваги батьків!

У лютому з 9:00 до 13:00 (щосуботи, ІІ поверх, каб. 209) починає роботу  Консультаційний центр з питань вступної кампанії 2017 року.


 

З питань звертатися за телефонами: (0626)41-35-11, (099)149-30-11

Е-mail: сollege_mkdgma@ukr.net, САЙТ: www. mkdgma.org.ua

Наша адреса: м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99

Транспортна доступність / проїзд до навчального закладу/

Від автовокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №9, №21, №31, №10 або тролейбус маршруту №6.

Від залізничного вокзалу: автобус (маршрутне таксі) маршруту №3, №4, №6, №19, №25 до зупинки «Коледж»

Запрошуємо Вас відвідати провіднийнавчальний закладнашого регіону!

Машинобудівний коледж чекаєна Вас!

Приймальна комісія

 

15/12/2016

Ті, що перебороли смерть

   

 Ті, що перебороли смерть

Коли зловісна блискавиця

Сторуко в серце уп’ялась,

І опалила ваші лиця,

І в танці дикому зайшлась,

Коли вже й хмари спопеліли

У занавісному вогні, -

Ви смерть  приборкати зуміли

На тім, останнім рубежі

 В. Задворний

         Тридцять років минуло відтоді, як на Чорнобильській АЕС сталася аварія. «Мирний атом» четвертого енергоблоку вийшов з-під контролю й забрав сотні людських життів, скалічив тисячі доль, «омертвив» колись квітучі землі, завдав мільярдних збитків нашій державі…

         На той момент лише одиниці знали, яку небезпеку приховує в собі ця аварія: ворог – радіація – був незримим, та й  наслідки ураження проявилися не одразу. Але це не применшує ролі людей, які  ціною власного здоров’я, життя, виступили на боротьбу з ядерною стихією.

         Крізь горнило Чорнобиля пройшли представники чи не всіх  служб та підрозділів внутрішніх військ. Вони зробили те, чого від них чекала Батьківщина, і навіть більше. Рядові герої нерядових буднів. У кожного з них від тих часів залишилася у пам’яті своя історія.

         Дні найжахливішої у світі   атомної трагедії ще довго відлунюватимуть у наших серцях  болем і стражданнями. Про подвиги звичайних людей – відважних ліквідаторів – ми зобов’язані пам’ятати завжди.

         Більшість справжніх чорнобильців не люблять багато розповідати про ті часи: певно хочуть, щоб  спогади нарешті стерлися із пам’яті. Але ми не можемо допустити, щоб із пам’яті віків  стерлося те, що ці люди врятували світ.

         Щирі вам уклін і дяка!

 

Машиностроительный колледж ДГМА © 2017 Все права сохраняются.
Сайт создал Дмитрий Круговой.