Машиностроительный колледж ДГМА г. Краматорск, Донецкая обл, ул. Большая Садовая, 99
Новости
19/06/2016

2-х недельные подготовительные курсы 2016

О б ъ я в л е н и е !

4 июля 2016 года

в машиностроительном колледже ДГМА

начинают работать

2-х  недельные подготовительные курсы

на условиях самофинансирования

для всех специальностей по дневной форме обучения

На базе 9 классов осуществляется подготовка выпускников для сдачи вступительных экзаменов

Стоимость оплаты за обучение на подготовительных курсах – 700 грн                               

Занятия проводятся с 8.30 до 14.35.

Наш адрес: г. Краматорск, ул. Большая Садовая, 99

Тел.: (0626) 41-35-11, (099) 149-30-11, кабинет № 209

Транспортная доступность / проезд к учебному заведению/

 От автовокзала: автобус (маршрутное такси) маршрута №9, №21, №31, №10, №21, тролейбус № 6

 От железнодорожного вокзала: автобус (маршрутное такси) маршрута №3, №4, №6, №25 до остановки Колледж.

Приемная комиссия

3/06/2016

Результати роботи експертної комісії спеціальності 5.03050201

УВАГА!

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 року № 1056л у коледжі в період з 01.06.2016 року по 03.06.2016 року працювала експертна комісія щодо проведення акредитаційної експертизи спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства

     Результати роботи експертної комісії спеціальності 5.03050201 

 

9/11/2013

Металургія

 

 

         Спеціальність136 - Металургія

        Галузь знань 13 - Механічна інженерія

Металурги – це люди, від яких в першу чергу залежить все виробництво на будь-якому машинобудівному заводі. Процес виготовлення деталей литтям універсальний. У більшості випадків він найбільш економічний, простий і дешевий, і тому металургія дуже перспективна.

Металурги – це люди мужні, що не бояться труднощів, знають “секрети” виплавки різних сплавів і вміють з рідкого металу виготовити потрібний виливок. Багато з їхніх виробів пережили століття і вважаються витворами мистецтва.       

Популярність спеціальності серед абітурієнтів цілком закономірна. Це пов’язано з тим, що металургія є сучасним, багатогранним, перспективним і постійно вдосконалювальним напрямком, в якому є можливість реалізувати свої таланти і здібності у молоді.

Адже металурги – це не просто технічні фахівці, це творці, від яких в першу чергу залежить все виробництво на будь-якому машинобудівному заводі.

Професійна підготовка забезпечується дисциплінами:

-         Фізична хімія і аналітичний контроль;

-         Основи автоматизації виробництва;

-         Охорона праці;

-         Печі і сушарки ливарного виробництва;

-         Електрообладнання ливарних цехів;

-         Обладнання ливарних цехів;

-         Ливарне виробництво чорних і кольорових металів;

-         Економіка, організація і планування виробництва;

-         Основи підприємництва та управлінської діяльності;

-         Вступ до спеціальності;

-         Теорія і технологія металургійного виробництва;

-         Технологія ливарної форми;

-         Металургія благородних металів і технологія художнього лиття;

-         Методи аналізу і контролю матеріалів металургійного виробництва;

-         Термічна обробка металів;

-         Основи металургійної теплотехніки.

Наші студенти ще в період проходження технологічної практики відчувають зацікавленість роботодавців. Завдяки високому рівню підготовки вони легко справляються з технологічними завданнями, здають на розряди, отримують гідну заробітну плату. Під час виробничої практики своєю кваліфікованою працею наші випускники доводять, що рівень підготовки в коледжі досить високий.

Наших випускників щороку чекають на підприємствах містах – ПАТ  “НКМЗ”, ПАТ “ЕМСС”, ПАТ “СКМЗ”, ПАТ “КЗТС”, а також на заводах інших міст. Вони не лише працюють, а й продовжують освіту у вищих навчальних закладах.

 

 

 
   
9/11/2013

Фінанси, банківська справа та страхування

 

  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій.
Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу у таких напрямках економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління, займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.
Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки: акціонерні товариства,  комерційні банки, підприємства різних форм власності, страхові компанії, органи державного управління, державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, КРУ), посередницькі підприємства, біржі, інвестиційні компанії, консалтингові організації.
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть обіймати престижні високооплачувані посади:
 • фінансовий аналітик;
 • фінансовий менеджер;
 • аналітик з оцінки вартості бізнесу;
 • агент страховий;
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • інспектор-ревізор;
 • молодший державний інспектор;
 • інспектор з інвентаризації.

 
   
9/11/2013

Прикладна механіка

 

 

         Спеціальність 131 - Прикладна механіка

         Галузь знань 0505 -  Металургія та матеріалознавство

        

       Машинобудування та металообробка є розвинутою галуззю промисловості України. Багатогалузева структура машинобудування та металообробки, їх техніко-економічні особливості обумовлюють специфіку розміщення різних галузей. На сучасних підприємствах витрати на технічне обслуговування досить високі. Кваліфіковані фахівці здатні забезпечити зниження цих витрат, що є важливим фактором зниження собівартості продукції та забезпечення конкурентної спроможності підприємств на ринку.

   Машинобудівний коледж ДДМА готує спеціалістів за спеціальністю «Прикладна механіка», яка користується попитом в господарському комплексі України. Дана спеціальність охоплює такі галузі: машинобудування, металургію, сільське господарство і легку промисловість. Вона є складною, але надзвичайно цікавою, адже фахівець у даному напрямку повинен вміти творчо мислити, конструювати, виготовляти деталі, регулювати всі вузли верстатів, які потребують ремонту або модернізації.

   Після теоретичного курсу навчання студенти отримують навички конструкторської роботи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

         Початком практичного навчання студентів за спеціальністю є практика в навчальних майстернях коледжу, де вони своїми руками виготовляють продукцію, необхідну для коледжу, вчаться обпилювати, різати метал; проводити пайку і лудіння, шабрування і перевіряти якість виконаних робіт. Надалі практика переходить в русло верстатного парку. На цій практиці студенти навчаються самостійно виготовляти деталі на токарному, фрезерному, шліфувальному та свердлильному обладнанні.

         Навчальна, технологічна і переддипломна практика проходять на базових підприємствах нашого міста: ПАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ СКМЗ, ПАТ КЗТС та інших.

         Наші випускники працюють не тільки на великих підприємствах міста, але і в приватних фірмах.

         Серед них є керівники середньої ланки, а також слюсарі-ремонтники, слюсарі-складальники і верстатники четвертого і п'ятого розрядів.

         Спільно з ПАТ ЕМСС проводиться навчання і підготовка фахівців для роботи  на даному підприємстві в якості слюсарів по ремонту верстатного і ковальсько-пресового устаткування, а також слюсарів в сталеливарні і сталеплавильні цехи. Для студентів, які після закінчення коледжу збираються працювати на ПАТ ЕМСС, розроблена спеціальна програма навчання, що включає додаткові дні практики на цьому підприємстві.

         Вид діяльності:

         Керівники підприємств, установ і організацій, начальники і майстри виробничих ділянок, наладчики верстатів і наладчики-оператори, механіки та монтажники промислових та сільськогосподарських машин; робітники, що обслуговують машини, диспетчери виробництва, інспектори з виробничо-технічних та організаційних питань.

         Основні обов'язки механіка:

- забезпечувати безаварійну і надійну роботу всіх видів устаткування;

- здійснювати технічний нагляд за станом обладнання;

- забезпечувати стан заявок на запасні частини до обладнання;

- брати участь у прийманні і встановленні нового обладнання;

- розробляти і впроваджувати прогресивні методи ремонту обладнання;

- проводити облік всього обладнання;

- вивчати умови роботи обладнання;

- організовувати підготовку та ремонт обладнання;

- брати участь у перевірці устаткування на точність;

- складати дефектні відомості на обладнання;

- організовувати облік обладнання;

- брати участь у проведенні атестації робочих місць;

- брати участь у розробці інструкцій з технічної експлуатації.

 
   

 

 

5/11/2013

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

  

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, креативно мислити, вміло розпочати власну справу та реалізовувати її в житті.
Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.
Спеціаліст здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації.
Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у наступних сферах:
    організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
    оптова та роздрібна торгівля;
    сфера послуг;
    вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
    розробка стратегії і тактики маркетингу;
    формування і контроль асортименту товарів;
    управління якістю товарів;
    оптимізація товаропросування;
    сфера біржової діяльності;
    організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
    проведення біржових операцій та визначення їх ефективності.
Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати наступні посади:
    технік з нормування праці;
    технік з планування;
    технік з праці;
    організатор з постачання;
    організатор із збуту;
    фахівець з найму робочої сили;
    брокер (посередник) з цінних паперів;
    дилер (продавець) цінних паперів;
    маклер біржовий;
    економіст виробничих підрозділів підприємства;
    економіст по управлінню виробництвом.
 
   

 

 

21/07/2014

Облік і оподаткування

 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи, що включає складання кошторисів, аналіз витрат, аудиторські перевірки, розрахунок і оцінку активів та всіх видів податків. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різноманітних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу».
Під час навчання за даною спеціальністю Ви оволодієте знаннями і навичками для прийняття будь-яких управлінських рішень. Професія бухгалтера є універсальною і перспективною.
Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Опановуючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, які необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.
Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.
Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку, аналізу і аудиту завжди високий. Випускники коледжу можуть працювати на таких посадах:

- технік з планування;
- бухгалтер;
- касир-експерт;
- інспектор;
- інспектор з інвентаризації;
- інспектор-ревізор;
- ревізор;
- аудитор;
- фінансовий менеджер.

 


 
   

 

 

 

9/11/2013

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 •  
 

         Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

         Галузь знань 12 – Інформаційні технології

Використання прогресивних новітніх інформаційних технологій встановлює нові вимоги до функціонування підприємств, організацій, державних установ, бізнес-структур і т.ін. Завдання забезпечення безперебійної роботи ключових додатків, адміністрування інформаційних систем і технічна підтримка є одним з найважливіших завдань ІТ-підрозділу і істотно збільшує попит на фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Навчання в машинобудівному коледжі за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» передбачає оволодіння широким спектром сучасного прикладного програмного забезпечення високого рівня, яке використовується в галузях промисловості, бізнесу та менеджменту.

Навчальний план складений з урахуванням того, що фахівець повинен виконувати не тільки функції висококваліфікованого користувача цих систем, а й надавати допомогу в їх використанні іншим працівникам підприємства, знати принципи роботи комп'ютерної техніки та програмних продуктів, вміти створювати додатки до них і брати участь в створенні нових програмних систем, а також здійснювати обслуговування і підтримку роботи комп'ютерної техніки та корпоративних мереж.

Професійна підготовка забезпечується дисциплінами: Алгоритмізація і програмування; Об'єктно-орієнтоване програмування; Операційні системи; Розробка клієнт-серверних додатків; Технологія створення програмних продуктів; Адміністрування програмних систем і комплексів; Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів; Комп'ютерні мережі;

Крім мов програмування студент опановує навичками роботи з експертними системами, графічними редакторами, принципами моделювання, адміністрування та побудови комп'ютерних мереж.

Випускники можуть працювати на посадах: технік-програміст; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки; оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ).

 
   

 

 

9/11/2013

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

 

         Спеціальність 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

         Галузь знань02 - Культура і мистецтво

       Кожен із нас щоденно постає перед необхідністю виконувати різні ролі у професійно-діловому середовищі: ми влаштовуємося на роботу, спілкуємося зі службовцями з найрізноманітніших питань, укладаємо угоди, навчаємо дітей за контрактами, засвідчуємо у нотаріуса довіреності, декларуємо в податковій інспекції свої прибутки. Як не розгубитися в купі паперів, як правильно скласти потрібний документ, як влучно дібрати слово чи вислів, нарешті, як швидко знайти правило, за яким пишеться потрібне слово? Найважливішу інформацію про складання й оформлення різних типів документів ви можете отримати, навчаючись на спеціальності.

         У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази.

         Підбором інформації, обробкою й оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівці – знавці  інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

 

         Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • спеціаліст - документознавець;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника;
 • інформаційний аналітик;
 • менеджер зі зв’язків із громадськістю (паблік рілейшнз);
 • секретар – адміністративний;
 • керівник інформаційної служби;
 • інспектор відділу кадрів;
 • архіваріус, завідувач архіва, завідувач канцелярії;

         Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • відділи інформації комерційних та державних установ;
 • відділи реклами та PR;
 • інформаційно-аналітичні центри;
 • органи державного управління;
 • консалтингові центри.
 • архіви;
 • відділи кадрів;
 • канцелярії;

 
   
9/11/2013

Інженерія програмного забезпечення

 

 

         Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення

       Галузь знань 12 – Інформаційні технології

Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Без цього в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи, університети, систему охорони здоров'я, фінансові та урядові установи. Багато людей використовують його для самоосвіти, розваг тощо. У технічних системах вартість ПЗ часто складає більшу частину вартості виробу.

Сьогодні індустрія програмування - одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються недостатньою кількістю кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців в галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

Так що можна сміливо сказати, що одна з найбільш затребуваних спеціальностей XXI століття - «Інженерія програмного забезпечення».

Студенти спеціальності вивчають такі дисципліни як: Основи програмної інженерії; Основи програмування та алгоритмічні мови; Об'єктно-орієнтоване програмування; Інструментальні засоби візуального програмування; Бази даних;  Конструювання програмного забезпечення; Web-технології та Web-дизайн; Технології захисту інформації та ін.

Студенти освоюють кілька сучасних мов програмування: C/С++, C#, Visual C, SQL (MySQL); Delphi і Builder С ++, для розробки різних додатків і багато інших, оволодівають навичками роботи з операційними системами, текстовими редакторами, табличними процесорами, системами управління базами даних.

Вид діяльності: технік-програміст; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; діяльність у сфері інформації; створення програмного забезпечення; обробка даних, робота з базами даних.


 
   
Машиностроительный колледж ДГМА © 2016 Все права сохраняются.
Сайт создал Дмитрий Круговой.